ᲔᲡ ᲠᲐ ᲐᲠᲘᲡ ?

ეს სიმბოლოებია.

ვინ იყენებს მათ?

მათ იყენებენ ცენტრალური აფრიკის მრავალი კულტურული ჯგუფი.

რას ამბობენ ეს ნიშნები?

ლიუბაში სამი წრე წარმოადგენს უზენაეს არსებას, მზეს და მთვარეს. წრეების ეს კომბინაცია განასახიერებს ცხოვრების უწყვეტ უწყვეტობას. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ბევრ პრიმიტიულ კულტურას ეშინია ელემენტების, მაგრამ სინამდვილეში, აფრიკელი ხალხები ძალას იღებენ ბუნების უწყვეტობისგან, მისი სეზონების მუდმივი ციკლიდან და დღისა და ღამის ცვლილებიდან.

მეორე სურათი სიმბოლოა ყველა არსების გაერთიანებისა და ადასტურებს, რომ სამყაროში ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია. კერძოდ, აფრიკის ხალხებს მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ბუნებასთან.

კვანძი, იაკეს მიხედვით, სამყაროსა და მისი არსებების გაერთიანების გამოხატვის კიდევ ერთი ფორმაა. იაკების კულტურაში ეს სიმბოლო გამოიყენება ადამიანის სახლისა და ქონების დასაცავად.

რისთვის გამოიყენება ნიშნები?

აფრიკულ კულტურებში სამყაროს ინტერპრეტაცია შესაძლებელია ნიშნებისა და სიმბოლოების სისტემის გამოყენებით. ადამიანი ინტერპრეტაციას უკეთებს ამ სიმბოლოებს და აძლევს მათ სახელს. იგი ასევე იდენტიფიცირებულია როგორც სიმბოლო. ამ გამოფენაზე დიზაინერმა გადაწყვიტა გამოეყენებინა ეს სიმბოლოები სხვადასხვა სექციების დასაკავშირებლად, რათა ასახულიყო მათი იდეა ერთიანობის შესახებ.

რით განსხვავდება ეს სიმბოლოები ანბანისგან?

ასოების მსგავსად, ეს სიმბოლოები შეიძლება გაერთიანდეს შეტყობინებაში. თუმცა, ბევრი რამ რჩება უხილავი და სიუჟეტის ინტერპრეტაცია შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, რაც დამოკიდებულია მკითხველის ფანტაზიაზე. ბევრ აფრიკულ კულტურაში თაობიდან თაობას გადაცემული სიტყვა უფრო წმინდაა, ვიდრე წმინდა წერილები.

როგორ იქმნება სიმბოლოები?

მოქანდაკე ამ სიმბოლოების შესაქმნელად ჩიზს იყენებს. ხეში ყველა სიმბოლოს აქვს თავისი მნიშვნელობა.

რას აკეთებენ სიმბოლოები?

სიმბოლოები ჯადოსნურია. ისინი ცოცხალ სამყაროს გადასცემენ შეტყობინებებს და ემსახურებიან როგორც წინაპრებს ან ზებუნებრივ სამყაროს.

თქვენ განიხილავთ: აფრიკული სიმბოლოები